Select Page

De kans is groot dat je ten minste één en mogelijk meerdere reorganisaties in je carrière hebt meegemaakt. Reorganisaties kunnen een geweldige manier zijn om extra waarde mogelijk te maken: Twee derde van de reorganisaties levert minstens enige prestatieverbetering op. Bovendien gaan de veranderingen in het bedrijfsleven steeds sneller en komen reorganisaties ook steeds vaker voor.

Tegelijkertijd zijn er maar weinig reorganisaties die volledig succesvol zijn. Volgens een McKinsey-onderzoek dat is uitgevoerd, slaagt meer dan 80% er niet in de verhoopte waarde te leveren binnen de geplande tijd, en 10% brengt het bedrijf echte schade toe. Belangrijker nog, het kunnen verdomd miserabele ervaringen zijn voor werknemers. Onderzoek wijst uit dat reorganisaties – en de onzekerheid die ze oproepen over de toekomst – meer stress en angst kunnen veroorzaken dan ontslagen, en in ongeveer 60% van de gevallen leiden tot een merkbaar lagere productiviteit.

Daarom is het ook heel belangrijk dat je “bezint eer je begint”. 

 

Wat is een reorganisatie?

Reorganisatie of bedrijfsherstructurering is een term uit het bedrijfsmanagement die in het algemeen verwijst naar een bedrijf dat een van de volgende dingen doet:

– Het veranderen van de organisatiestructuur, wat kan inhouden dat direct reports naar een andere manager worden overgeplaatst, middelen worden toegewezen aan andere delen van het bedrijf, enz.

– Het veranderen van de financiële structuur, wat de verkoop van activa kan inhouden, herfinanciering van schulden tegen lagere rentepercentages, of zelfs het aanvragen van een faillissement

Soorten bedrijfsherstructurering

 

Er zijn een aantal redenen waarom een onderneming een reorganisatie kan ondergaan. Drie veel voorkomende soorten herstructurering zijn:

  1. Managementreorganisatie
  2. Faillissement
  3. Fusies en overnames

Managementreorganisatie

Soms kan een bedrijf vrijwillig besluiten zichzelf te reorganiseren. Een bedrijf kan ervoor kiezen om te reorganiseren om de winst te verhogen (of kosten te verlagen).

Een reorganisatie van de identiteit of het management vindt plaats wanneer een bedrijf zaken als de naam, het mission statement, het aanbod en de activiteiten aanpast. Als je dit soort reorganisatie doorvoert, kan je ook wijzigingen aanbrengen in jouw personeel, zoals het toevoegen of verwijderen van werknemers, het bevorderen van werknemers, of het verplaatsen van afdelingen.

Het wijzigen van de strategie en de activiteiten van jouw bedrijf kan resulteren in betere prestaties. Maar het kan je klanten ook in verwarring brengen. En een identiteitsreorganisatie kan je trouwe klanten kosten. Voordat je de identiteit van je bedrijf verandert, is het noodzakelijk dat je een risico-analyse uitvoert om te bepalen of de verandering echt de moeite waard is.

 

Faillissement

Als niets anders werkt, kunnen noodlijdende bedrijven kiezen voor een faillissementsreorganisatie. Bedrijven die deze vorm van reorganisatie ondergaan, beginnen met het aanvragen van het faillissement. Maar het bedrijf blijft operationeel.

Een faillissementsreorganisatie verlengt het leven van een bedrijf door een financiële herstructurering. Het bedrijf kan ook andere strategieën veranderen, zoals marketing, management of missie. Dit soort reorganisaties volgt steeds een formeel proces.  Het bedrijf wordt dan gedurende een periode beschermd tegen schuldeisers, en beoordeelt de faillissementsrechtbank een reorganisatieplan.

Door middel van een faillissementsreorganisatie betalen bedrijven kleinere bedragen aan hun schuldeisers. Door deze speciale regelingen probeert het bedrijf zijn schulden af te lossen. En worden de bedrijfsfinanciën het management en de bedrijfsactiviteiten geherstructureerd om het probleem in de toekomst te voorkomen.

 

Faillissementsreorganisatie vs. liquidatie

 

In tegenstelling tot reorganisatie is liquidatie een vorm van faillissement van een bedrijf waarbij het bedrijf wordt gesloten en de activa worden verdeeld om de schuldeisers te betalen.

Door middel van faillissementsreorganisatie is er hoop dat het bedrijf met succes zal blijven opereren. Als gevolg daarvan is het bedrijf nog steeds verplicht om zijn schulden af te betalen. Anderzijds worden bij liquidatie van het bedrijf veel persoonlijke en zakelijke schulden kwijtgescholden. Maar het bedrijf sluit de winkel.

Fusies en overnames

 

Van een fusie is sprake wanneer twee bedrijven samen een nieuw bedrijf vormen. Van een overname is sprake wanneer een bedrijf een ander bedrijf uitkoopt. Een reorganisatie is noodzakelijk wanneer een fusie of overname plaatsvindt.

Wanneer een bedrijf fuseert met een ander bedrijf, kan het nodig zijn de gebundelde krachten te herstructureren om een nieuwe identiteit te ontwikkelen. En het nieuwe gecombineerde bedrijf moet wellicht enkele werknemers ontslaan of wijzigingen aanbrengen in het management.

Als een bedrijf door een ander bedrijf wordt overgenomen, omvat de herstructurering meestal veranderingen op het gebied van personeel, management en strategie.

 

Is een bedrijfsreorganisatie de moeite waard?

Denk je erover om je bedrijf te reorganiseren?  Ga dan niet over 1 nacht ijs.  Wanneer een reorganisatie goed wordt uitgevoerd, kan dit een enorme boost voor je business betekenen.  Denk hierbij aan:

– Hogere winst

– Verhoogde efficiëntie

– Verlenging van de levensduur van het bedrijf

– Verbeterde strategie

– Betere financiële regelingen

Maar, wanneer een reorganisatie niet goed wordt aangepakt, kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. En kan het ervoor zorgen dat je je bedrijf in de afgrond stort.  Een aantal van de mogelijke nadelen zijn:

– De kans dat het toch niet werkt

– Verminderd moreel van werknemers

– Verwarde klanten

– Aanzienlijke tijdsinvestering

– Tegenvallers in cash flow

 

Hoewel ik een grote fan ben van Pippi Langkous en “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, raad ik dit in deze toch af.  Een reorganisatie op poten zetten en uitvoeren, is werk van een professional.  Neem iemand onder de arm in wie je vertrouwen hebt en die jou met raad en daad ondersteunt.