Strategie bepaling en executie

Myrna Coaching & Consulting kan, gebaseerd op haar jarenlange ervaring, u helpen bij het opstellen van uw corporate strategie, alsook deze door te vertalen naar de verschillende business unit strategieën. Het opstellen van een jaarlijks business planning proces, met toegekende budgetten gekoppeld aan business initiatieven is hierbij cruciaal.

Om uw strategie succesvol ten uitvoer te kunnen brengen, helpt Myrna Coaching & Consulting u graag met het opstellen van de juiste organisatiestructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

In het bepalen van de strategie is er specifieke focus naar de medewerkers van de organisatie.  Om als organisatie je doelen te bereiken, moeten je medewerkers mee op de bus zitten. Het is dus van cruciaal belang om deze van in het begin te betrekken en oor te hebben naar hun noden en behoeften.

De volgende principes zijn de leidraad voor onze manier van werken:

  • Een duidelijke strategie en visie. Verandering moet van de top komen, daarom zorgen we ervoor dat de leiders gealigneerd en gecommitteerd zijn aan de strategie.
  • Een implementatieplan met een duidelijke governance structuur, rollen, verantwoordelijkheden, timing en kritische succesfactoren om een effectief beslissingsproces te ondersteunen.
  • We faciliteren de dialoog om engagement, eigenaarschap en inzet te stimuleren die leiden naar een verandering in mindset en gedrag.
  • Leiderschap is de sleutel tot verandering en transformatie, vooral op senior en midden management niveau. Daarom helpt Myrna Coaching & Consulting u met het definiëren van het gewenste gedrag van uw leiders en ondersteunt zij u in het ontwikkelen van een leiderschapsaanpak die enthousiasme voor verandering stimuleert.
  • We zorgen ervoor dat uw mensen reeds betrokken en geëngageerd zijn lang vooraleer de verandering plaatsvindt, dit door hun expertise reeds te betrekken wanneer dit nodig is als onderdeel van het strategisch plan.
  • We helpen u met de rest van de organisatie in orde te brengen, processen, structuur, IT, om de gewenste verandering te ondersteunen.

Meer weten over hoe ik uw organisatie kan ondersteunen bij het bepalen jouw strategie?