Select Page

Duidelijk plan voor de toekomst

 In 2020 nam Netflow het IT bedrijf Accel over, samen met alle medewerkers.  Dit was meteen het startschot voor een stevig groeitraject.  In het kader van dit groeitraject wou.  We ontwikkelden samen met het management een nieuwe strategie gebaseerd op een powerswot.  Samen met deze strategie kwam er een nieuwe missie, visie en duidelijke kernwaarden tot stand.  Concrete acties en verantwoordelijkheden zorgden ervoor dat iedereen in de organisatie werd betrokken in de realisatie van de doelstellingen.

Netflow

Netflow

Netflow is een Vlaamse IT-partner opgericht in 2006 door Wim Jacobs. Netflow begeleidt meer dan 1400 KMO’s in Vlaanderen. Het Netflow-team ondersteunt elk bedrijf in hun digitale transformatie naar een duurzame ‘Modern Workplace’.

In 2020 nam Netflow het ICT-bedrijf Accel (opgericht in 1992 door Marc De Swaef) over. Dit was voor Netflow het ideale moment om een nieuwe missie, visie en strategie te bepalen.

 

Vertrekpunt: de organisatie onder de loep

Naar goede gewoonte startten we vanuit een kritische analyse van de huidige organisatie, zowel vanuit een intern als een extern perspectief.  Via kritische vragen ontdekten we welke missie, visie en kernwaarden passen bij de nieuwe Netflow organisatie.  Deelnemers gaven aan dat deze oefening best een “stretch” betekende.  Niet alleen het kritisch kijken naar de organisatie, maar ook het samensmelten van de 2 bedrijfsculturen bracht een productieve spanning met zich mee.

 

OGSM door Myrna

Strategie op 1A4

Om de missie en visie in strategie en de strategie in acties te vertalen, hebben we de OGSM methodiek gebruikt. Deze krachtige tool is ideaal om keuzes te maken, focus en voortgang te borgen en resultaten te boeken. Bovendien is het een perfect middel om de bedrijfsstrategie te communiceren naar alle medewerkers.  Resultaat van OGSM is een uitvoerbaar strategisch plan op 1A4.  Gemakkelijk om op te volgen en gemakkelijk om te communiceren 

De OGSM methode dient als framework voor strategische planning. Met OGSM maak je snel en effectief een uitvoerbaar businessplan. De OGSM methodiek helpt je om je plannen en doelstellingen zo concreet te maken dat ze ook echt haalbaar worden. Het is een krachtige tool om voortgang te meten en focus te bewaren. Daarbij helpt het je ook om op een gemakkelijke manier de strategische keuzes te communiceren aan alle medewerkers.

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Het OGSM model maakt in één opslag duidelijk hoe verschillende onderdelen samenhangen met de Objectives en met elkaar. De OGSM methode dwingt je om echte keuzes te maken.

 

Duidelijke verantwoordelijkheden

Eén van de grootste valkuilen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch plan, is vervallen in de waan van de dag.  Het strategisch plan verdwijnt naar de achtergrond en operationele activiteiten nemen de overhand.  Om dit te voorkomen, hebben we tijdens de strategische workshop duidelijke (eind)verantwoordelijkheden vastgesteld voor ieder van de strategische acties. Hierdoor houden de management team leden elkaar scherp. Een jaar lang blijft Myrna ook de vinger aan de pols houden, als de spreekwoordelijke stok achter de deur.

Betrokken medewerkers

Het verhaal houdt niet op bij het schrijven van een strategisch plan. Dit was was het begin van de reis naar succes en groei voor Netflow. Een belangrijk element in het bereiken van haar doelen was de steun van de medewerkers. Volgende vragen hebben we tijdens het traject beantwoord:

  • Kennen alle medewerkers het strategisch plan?
  • Begrijpen alle medewerkers het strategisch plan?
  • Geloven en steunen alle medewerkers het strategisch plan?
  • Worden alle medewerkers geïnspireerd/gemotiveerd door het strategisch plan?
  • Worden alle medewerkers gestimuleerd om (delen van) het strategisch plan uit te voeren?.

 

Wim Jacobs van Netflow

Tevreden team

Wim Jacobs, CEO bij Netflow, is tevreden over de samenwerking: “ Aan het begin van het traject wisten we niet goed wat we allemaal wilden aanpakken.  Door de no-nonsense aanpak en de kritische benadering zijn we tot bruikbare inzichten, conclusies en actieplannen voor onmiddellijke uitvoering gekomen.”