Select Page

Wat zijn jouw business doelstellingen? Waarom wil je ze bereiken en wat doe je om je ze te bereiken?

Vaak is dit mijn eerste vraag wanneer ik met ondernemers of CEO’s in gesprek ga. Even vaak volgt hier dan een pijnlijke stilte.  Nochtans zijn dit wel essentiële vragen voor u als ondernemer (CEO of manager). 

In deze blog deel ik graag 7 stappen die jou zullen helpen om de juiste doelstellingen te bepalen èn te behalen.

Bedrijfsdoelstellingen, wat zijn dat?

Om te beginnen moet je begrijpen dat bedrijfsdoelstellingen onderdeel uitmaken van je bedrijfsplanningsproces. Dit betekent dat je met behulp van deze doelstellingen wil beschrijven wat je met je bedrijf (of afdeling) wil bereiken gedurende een specifieke periode.
Simpel gezegd; je zakelijke doelstellingen zijn de toekomst van je bedrijf. Vooraleer je start met het bepalen van je bedrijfsdoelstellingen, is het uiteraard belangrijk dat je nadenkt over wat je bedrijf wil bereiken of verbeteren. Een aantal tools die je hiermee kunnen helpen, zijn:

 • Marktonderzoek: wat zijn de behoeften van je klant, welke zijn markttrends en veranderingen.
 • SWOT-analyse: bepaal de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf
 • Benchmarking: onderzoek de concurrentie in uw bedrijfstak en vergelijk dit met jouw bedrijf

 

Waarom zijn bedrijfsdoelstellingen belangrijk?

Mijn ervaring is dat veel ondernemers (en managers) hun bedrijf runnen zonder specifieke bedrijfsdoelstellingen en geen duidelijk plan van aanpak hebben.  Gevolg hiervan is dat hun bedrijven niet groeien en dat ze alles doen om te overleven en de status quo te behouden.

Door bedrijfsdoelstellingen te bepalen, heb je en duidelijke richting waarin je wil dat je bedrijf zich beweegt en heb je ook een kader om de resultaten te meten.

Er zijn 3 belangrijke redenen waarom het belangrijk is om bedrijfsdoelstellingen te bepalen:

 1. Bedrijfsdoelstellingen geven richting
 2. Je hebt een duidelijk kader om de vooruitgang van je bedrijf te meten
 3. Je hebt een duidelijke kapstok in je organisatie waaraan je al je acties en beslissingen kan ophangen

 

Hoe worden bedrijfsdoelstellingen bereikt?

 

1. Begin met het opstellen van je bedrijfsdoelen

Hieronder zijn een aantal vragen die ik geregeld krijg van ondernemers en/of managers wanneer ze bedrijfsdoelstellingen willen opzetten:

 • Hoe worden bedrijfsdoelen opgesteld?
 • Wat zijn meetbare zakelijke doelen voor mijn bedrijf?
 • Wat zijn SMART-bedrijfsdoelen voor mijn bedrijf?

Hieronder tracht ik een antwoord te formuleren op bovenstaande vragen.

Hoe stel je jouw bedrijfsdoelstellingen op?

Het hoeft allemaal niet complex te zijn; ik ben fan van een pragmatische aanpak

 • Noteer in een spreadsheet jouw zakelijke behoeften op basis van de analyse die je eerder hebt gemaakt en jouw droom over de toekomst van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld, ik moet investeren in de lancering van nieuwe producten om mijn concurrent voor te blijven.
 • Vertaal in de tweede kolom elke bedrijfsbehoefte in concrete en uitvoerbare aspecten. Bijvoorbeeld, ik moet mijn winstgevendheid verhogen om te investeren in onderzoek en ontwikkeling; Dus, ik moet mijn inkomsten verbeteren en mijn kosten verlagen.
 • Zorg ervoor dat jouw lijst zo klein mogelijk is. Je wilt jezelf niet verliezen in een hoop doelstellingen die je niet kunt beheren.  Less is more!

SMART bedrijfsdoelstellingen

Als je al een lijst hebt van je mogelijke lange en korte termijn doelen, moet je nagaan of ze meetbaar zijn. Meetbare bedrijfsdoelstellingen zijn doelstellingen die je gemakkelijk kan meten met betrekking tot de vooruitgang die je maakt met al deze doelstellingen..

U kunt dit bereiken als u vanaf het begin SMART-doelen gebruikt. Je doelen moeten dus specifiek, meetbaar, haalbaar en tijdgebonden zijn.

 

2. Bepaal de strategie om ze te bereiken

Strategische planning hoeft niet altijd complex en groots te zijn. Strategisch denken is voor alle bedrijven, groot of klein, van cruciaal belang. Het hebben van een strategie is belangrijk omdat het je in staat stelt om high level naar je organisatie te kijken, naar dingen binnen en buiten je bedrijf. Jouw strategie moet je doelstellingen op lange termijn omvatten, gevolgd door die op korte termijn.  

 

3. Maak een duidelijk actieplan om je zakelijke doelen te bereiken

Volgens onderzoek slaagt 42% van de mensen er nooit in om hun doelstellingen te bereiken, 17% slaagt er zelden in en 41% bereikt ze meestal. Het actieplan is een proces dat je bedrijf zal gebruiken om acties te definiëren om ervoor te zorgen dat je strategische doelstellingen worden bereikt. Dit plan zal je helpen om de actiestappen uit te voeren en de status van de uitvoering, de juiste toewijzing van middelen en de besluitvorming op basis van de prestatieresultaten te controleren. Mijn ervaring is dat actieplannen in veel gevallen ontbreken, of als ze er zijn, zijn ze ontwikkeld in een breder perspectief, zonder specifieke gegevens om de status en de verwezenlijking van de implementatie van de doelstellingen te controleren en te meten. Dergelijke actieplannen beperken je bedrijf. Hierdoor zal je niet de noodzakelijke KPI’s ontwikkelen om het succes van de acties te meten. Omdat je jouw bedrijfsdoelstellingen wilt bereiken, moet je je richten op resultaten. Op die manier neem je de volgende prestatiemaatstaven op in je actieplannen:

 • De huidige of werkelijke maatstaf voor elke activiteit;
 • De verwachte maatstaf na implementatie van elke activiteit.

 

4. Bepaal meetbare KPI’s

Prestatiemeting is de basis om jouw bedrijfsactiviteiten te verbeteren en jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. je moet het verschil meten tussen de gerealiseerde prestatie en de gewenste prestatie. Actie is noodzakelijk wanneer deze niet overeenkomen. één van uw KPI’s zijn om de gemiddelde vertragingen en variaties van leveranciers te meten.

 

5. Werk hard om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken

Zodra je de strategie, het actieplan, de verantwoordelijkheden, tijdschema en KPI’s hebt bepaald, is de tijd aangebroken om in actie te vliegen.  Toets iedere beslissing af aan je strategie en je actieplan.  Indien er geen link is, steek er dan geen energie in en zorg ervoor dat je je focus kan behouden.  

 

6. Meet en vier je vooruitgang

Je hebt jouw KPI’s ontwikkeld, dus nu is het gemakkelijk om je prestaties te meten, door het ontwikkelen van een meetschema en het analyseren van de resultaten. Je kan wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse metingen gebruiken om er zeker van te zijn dat alles verloopt zoals het zou moeten verlopen. Vier elke mijlpaal en vooruitgang met je teamleden om hen te motiveren zodat je samen de gewenste doelstellingen kan halen.  

 

7. Evalueer je bedrijfsdoelstellingen

Nu is de vraag hoe je jouw bedrijfsdoelstellingen evalueert. Je hebt ze opgesteld, actiestappen geïmplementeerd, en nu is de vraag of het bereiken ervan de gewenste resultaten oplevert voor je bedrijf. In deze stap moet je reflecteren op al je voorgaande stappen en kijken wat goed was, en wat fout in het proces. Het doel van deze actie stap is om je te helpen verbeteren van jouw volgende opzet en het bereiken van zakelijke doelstellingen. Zo komt jouw bedrijf in de cyclus van continue verbetering.