Stress en Burn-out Coaching

Wat is stress, burn-out en re-integratiecoaching?

We moeten met minder mensen steeds meer werk verzetten. Een overvolle inbox, voortdurend bereikbaar zijn, veranderingen, nieuwe technologie, zware verantwoordelijkheden, veeleisende klanten of leidinggevenden, conflicten op het werk, verantwoordelijkheden thuis, presentaties, …er zijn veel stressbronnen in ons leven. Stress ontstaat als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt te kunnen waarmaken. Coaching helpt je beter omgaan met stress, herstellen van stressklachten of burn-out, op een gezonde manier re-integreren en duurzaam stressbestendiger worden. Wij bekijken burn-out als een energiestoornis, dewelke zorgt voor lichamelijke uitputting en stress.  Je lichaam is letterlijk op, je wordt vaker emotioneel, je kan je moeilijker concentreren en taken die je vroeger in een handomdraai uitvoerde kosten je nu plots veel meer moeite.  Er is duidelijk iets uit evenwicht. Indien je het vermoeden hebt dat je een burn-out hebt, is de eerste stap steeds naar de huisarts gaan.  Deze kan dan onderzoeken doen en de juiste diagnose stellen. Stress en burn-out coaching is een intensieve systematische begeleiding, gericht op inzicht in eigen stressbronnen en verbeteren van vaardigheden in het omgaan met stress. Indien je door stress ziek thuis bent, werken we aan spoedige terugkeer naar werk. Pas op het moment dat dit verantwoord is. Dat kan je eigen werk zijn, een aangepaste functie of ander werk. Stress en burn-outcoaching biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, of verhelpen / verkorten. Het draagt bij aan duurzame, gebalanceerde, gemotiveerde en vitale inzet.

Nathalie is een erkend stress en burn-out coach door VESB.

Samen kijken we met welke stappen jij het meest bent geholpen

 1. Oriëntatie: vrijblijvend gesprek om kennis te maken en doelen vast te stellen.
 2.  Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
 3.  Herstellen van energie en fysieke conditie
 4. Omgaan met stress en emoties
 5. Versterken van competenties
 6.  Levensmissie, talenten en drijfveren
 7. Match met sociale omgeving en werk
 8. Werkhervatting, terugvalpreventie, follow-up en evaluatie

Voorbeeldvragen stress, burn-out en re-integratie coaching?

•Hoe verbeter ik de balans tussen werk en privé?
•Hoe kan ik gezond omgaan met een hoge werkdruk?
•Hoe stop ik met piekeren?
•Hoe kan ik het werk thuis loslaten?
•Hoe word ik minder perfectionistisch?
•Hoe start ik weer met werken na een lange afwezigheid?
•Hoe voorkom ik terugval?
•Hoe kan ik me minder aantrekken van kritiek of geroddel?
•Hoe krijg ik mijn energie terug?
•Hoe kom ik uit een bore-out?
•Hoe versterk ik mijn zelfvertrouwen?
•Hoe krijg ik minder stress van alle veranderingen op het werk?

VOOR BEDRIJVEN

De impact van stress en burn-out wordt nergens beter zichtbaar dan in bedrijven; langdurig ziekteverzuim, verminderde prestaties, extra werkdruk bij het aanwezige personeel, hoogoplopende emoties, meer conflicten, …

 • Als werkgever je burn-out of stress gerelateerd absenteïsme en kosten aanpakken?

 • Heb je zelf last van stress en heb je tal van lichamelijke klachten?

 • Je organisatie versterken en wapenen tegen burn-out?

 • Hoe terug starten na een burn-out?

 • Je persoonlijke of bedrijfsmatige veerkracht verhogen?

 • De wettelijk verplichte Psycho Sociale Risico Analyse uitvoeren en er toegevoegde waarde uithalen?

.

Infolezing rond stress & burn-out 

WAT?

Burn-out en stress: twee woorden die te pas en te onpas worden gebruikt. Zeker burn-out lijkt wel het nieuwe modewoord als het gaat om psychosociale klachten op de werkvloer. Is dit terecht en wat betekent het eigenlijk?

 • Sommige sectoren, organisaties en beroepsgroepen krijgen meer te maken met stress en burn-out. Waarom?
 • Kan een burnout objectief worden vastgesteld?
 • Hoe herken ik symptomen in mijn omgeving en mijn team?
 • Wat kan ik hieraan doen?
 • Wie loopt een verhoogd risico?
 • Welke organisaties zijn gevoeliger?
 • Welke mechanismen liggen aan de basis van stress en burn-out?
 • Wat kunnen we als organisatie doen ter voorkoming van burn-out?

VOOR WIE?

Managers en leidinggevenden, werknemers, HR-medewerkers, werknemers, huisartsen, onderwijzend personeel, verpleegkundigen,… en iedereen die meer wil weten over burn-out en wat eraan te doen.

Workshop rond stress & burn-out

WAT?

Wat kunnen we in onze organisatie doen om werkstress en burn-out te herkennen, vermijden/te voorkomen of er goed mee om te gaan? Hoe pakken we dit aan?

We brengen de grootste oorzaken van stress in jullie organisatie in kaart en bekijken het burn-out potentieel bij jullie medewerkers.  We werken in kleine groep rond deze thema’s en hoe deze aangepakt kunnen worden.

Op basis van de resultaten, worden actieprioriteiten bepaald om beleidsmatig zowel persoons- als werk- als organisatiegebonden oplossingen voor te stellen.

VOOR WIE?

Organisaties en bedrijven die bewust willen omgaan met stressoren en burnout-risico en ook effectief de vinger op de wonde willen leggen.

Individuele begeleiding bij stress of burnout

(al of niet in-company)

VOOR WIE?

U zoekt persoonlijke begeleiding omdat uzelf of één van uw medewerkers burn-out is of dreigt te raken.

Van sommige medewerkers weet u dat ze op het randje staan, van andere vermoedt u het.  Misschien bent u zelf wel aan het eind van uw Latijn.  Er zijn medewerkers thuis door overspannenheid, extreme vermoeidheid of burnout.

Uit onderzoek blijkt dat het net de meest geëngageerde, hardwerkende en verantwoordelijke medewerkers zijn die het slachtoffer worden van burn-out. Met andere woorden de meest waardevolle medewerkers voor een bedrijf of organisatie.

Elk individueel begeleidingstraject wordt op maat uitgewerkt, na een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke en/of de medewerker.

WAT?

Een begeleidingstraject is steeds een combinatie van persoons- en werkgerichte interventies.

Preventie: bedrijfscoaching voor medewerkers

(in-company)

Sommige managers maken daarom bewust de keuze om hun medewerkers regelmatig toegang te geven tot coachinggesprekken.

Op regelmatige tijdstippen (bvb 1 keer om de twee weken,1 keer per maand, …) wordt met elke medewerker (of enkele onder hen) individueel een coachgesprek gevoerd.

Enkele thema’s waarop wordt gecoacht:

 • Timemanagement

 • Work-life balance

 • Persoonlijke kwaliteiten

 • Assertieve communicatie

 • Leiderschap

 • Zelfvertrouwen

 • Spanning – Ontspanning

 • Grenzen bewaken