Optimalisatiescan

Je zit met je handen in het haar.  Je hebt ondertussen al verschillende dingen geprobeerd en de situatie langs alle kanten bekeken.  Maar het is wat het is.  Er moet iets veranderen want anders stevent je organisatie af op een rampscenario.  En dat wil je kost wat kost vermijden.  Je bent goed in het aansturen van de dagelijkse praktijk, maar wat er nu moet gebeuren is toch van een andere orde.  Je hebt geen idee met wat je eerst moet beginnen en hoe je dit alles handen en voeten moet geven. 

Herken je dit:

 • Je beseft dat er een uniforme en efficiënte aanpak moet komen maar wanneer je enkel focust op de kosten, maak je je ernstige zorgen over de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Hoe zorg je ervoor iedereen samenwerkt en je niet gaat bezuinigen op de verkeerde dingen?
 • Je weet dat er moet gereorganiseerd worden en dat er moet bezuinigd worden; ook op personeel. Maar het laatste wat je wil, is je competente medewerkers verliezen.  Er moet wel een goede basis overeind blijven, maar hoe begin je hier dan aan?
 • Er is wel nagedacht over een plan, maar veel dieper dan we willen meer omzet is dit niet gegaan. Je mist concrete invulling van het plan op alle andere domeinen; welke mensen willen we aantrekken, hoe willen we mensen behouden, hoe houden we klanten tevreden, etc.  Op dit moment lijkt het alsof je aan het bouwen bent op drijfzand. Je zou weer vaste grond willen voelen, maar vraagt je echt af waar je dan moet beginnen.
 • Op dit moment is de motivatie van je medewerkers beneden alle peil en loopt iedereen over van de frustraties. Je beseft dat je hiermee aan de slag moet.  Maar hoe draai je dit om?

Hoe zou het zijn als

 • Je een grondige analyse van jouw bedrijfsprocessen zou kunnen laten doen en hierdoor een duidelijk beeld krijgt waar het schort. Als manager zie je dat er dingen dubbel gebeuren of dat er dinge over de haag gegooid worden. Door de analyse weet je waar je moet ingrijpen om het meeste effect te krijgen. 
 • Je inzicht zou hebben in de echte competenties van je medewerkers zodat je duidelijke keuzes en beslissingen kan nemen met je verder wil en kan.
 • je een duidelijk plan zou hebben om je organisatie zó aan te passen dat je haar kunt leiden met vaste grond onder de voeten en je strategisch plan op goede gronden kunt vormgeven, in alle aspecten. Niet alleen de omzet, maar ook de menselijke kanten.
 • Je een duidelijk beeld zou hebben van wat er nu echt leeft bij de mensen zodat je correct kan inspelen op de noden en behoeften van je mensen.

Dat is mogelijk als je nu kiest voor de Optimalisatiescan.

 • Workshop met management van een dag
 • Focusgroepen met verschillende teams in de organisatie (aantal dagen is afhankelijk van de grootte van de organisatie)
 • Analyse van 5 kernprocessen
 • Adviesrapport
 • Voorstel implementatieplan

Na deze Optimalisatiescan heb jij de volgende dingen in handen:

 • Duidelijke analyse van de belangrijkste pijnpunten in je organisatie, zodat je weet waar je focus nu eerst naartoe moet gaan
 • 360 graden beeld van de organisatie, zodat je het navel staren achter je kan laten. Je weet wat je medewerkers echt van de organisatie en de managementstijl vinden, je weet welke opportuniteiten er zijn,… Je organisatie heeft geen enkele blinde vlek meer voor jou!
 • Identificatie van opportuniteiten binnen je huidige organisatie
 • Cultuurmeting, waardoor je weet wat de heilige huisjes zijn en bij welk type interventie de hakken in het zand gaan
 • Implementatieplan, waardoor je op 1A4 een overzicht krijgt van de belangrijkste focusgebieden met de belangrijkste acties.

De investering voor de Optimalisatiescan bedraagt 4397€ (excl BTW) voor een organisatie tot 100 medewerkers.

De Optimalisatiescan komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Heeft je organisatie meer dan 100 medewerkers, neem dan even contact op voor de exacte prijs.

Veel gestelde vragen

 • Kan deze optimalisatiescan virtueel gebeuren?

Het is mogelijk om de optimalisatiescan virtueel te doen.  In plaats van workshops en focusgroepen in real life zal er dan gebruik gemaakt worden van Zoom.  U hoeft hiervoor verder niets te ondernemen. 

 • Hoeveel dagen duurt de optimalisatiescan?

Dit hangt een beetje af van de grootte van uw organisatie.  Bij de Optimalisatiescan tot 100 medewerkers moet u rekenen op 1 dag workshop met het management team en 2 dagen voor de focusgroepen.  Dit zijn de dagen on-site (of on zoom).  Hierna wordt het verslag en het battle-board opgemaakt.  De doorlooptijd bedraagt, afhankelijk van hoe we de sessies inplannen, maximaal 3 weken (Week 1 workshop management, week 2 focusgroepen, week 3 rapportage en terugkoppeling)

 • Kan de optimalisatiescan met een deel van mijn managementteam gebeuren of in kortere tijd?

Neen.  Daar kan ik heel kort over zijn.  Ik sta voor kwaliteit en wil een zo volledig mogelijk rapport afleveren waarmee jullie aan de slag kunnen gaan om echt een verschil te maken.  Dit kan niet even snel tussendoor.

En ik heb ook niet voldoende met maar enkele leden van het managementteam.  Ieder lid van het managementteam is belangrijk en heeft zijn/haar perspectief op de situatie.  Het is belangrijk dat deze allemaal in kaart gebracht worden.

You need to go all in or not at all.  Dat is jouw commitment! 

 • Een ander bureau heeft al een keer zo een analyse gemaakt, kunnen we die niet gebruiken?

Deze analyse kan zeker een handige input zijn voor de optimalisatiescan.  Maar het is net de bedoeling om de temperatuur van je organisatie op dit moment te meten.  En dat gebeurt best met een frisse blik.  Mijn optimalisatiescan is anders omdat het zowel inzicht geeft in de cijfers en processen als in de motivatie en medewerkersbetrokkenheid.  Al deze elementen zijn cruciaal voor  het succes van jouw organisatie.

 • Hoeveel bedraagt de investering wanneer ik gebruik maak van de KMO portefeuille?

Uw investering bedraagt dan nog 2377,9€ (excl. BTW).  De overige 30% wordt bijgepast door de Belgische overheid.  De BTW dient u wel nog rechtstreeks te betalen aan Myrna Coaching & Consulting.

 • Waarom zou ik nu moeten investeren in de Optimalisatiescan?

Van uitstel komt alleen afstel.  We worden allemaal mee gezogen in de waan van de dag en vergeten dan stil te staan bij de toekomst en de doelen van de organisatie.  Wanneer je niet investeert, zullen op termijn alleen maar meer competente medewerkers de organisatie verlaten.  Er zullen nog meer rookgordijnen opgehangen worden waardoor jij volledig in het duister tast en je niet alleen je resultaten niet zal halen, maar waardoor steeds meer mensen hun motivatie zullen verliezen.  Zeg nu zelf, niemand loopt graag met een etterende wonde rond. 

 • Hoe moet het verder na de Optimalisatiescan?

Dat is volledig aan u.  U kan ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan met de pijnpunten en opportuniteiten en uw organisatie future-proof te maken.  U kan er ook voor kiezen om samen een traject op te starten.  Bij de terugkoppeling kan dieper ingegaan worden op wat opportuun is voor uw organisatie.