Life coaching

Life coaching gaat uit van drie vragen; Wie ben ik? Wat wil ik? en Wat kan ik? Om antwoorden te vinden op deze vragen is bewustwording en zelfkennis van groot belang. In elk gesprek werken we aan een actuele situatie die jij in je leven meemaakt. We staan stil bij het moment, wat er gebeurt en welke rol jij daarin hebt.

Life coaching, wat is dat nu precies?

Heb je behoefte aan verandering, verbetering of transformatie op het gebied van werk, studie of persoonlijke kwesties? Dan kan life coaching je helpen.  Het uitgangspunt hierbij is dat je succes en geluk geworteld zijn in je manier van denken. Life coaching helpt je om je bewust te worden van je aangeleerde manier van denken. Mijn taak als coach is jou te stimuleren anders te gaan denken: ruimer en doelgerichter.

Life coaching helpt je bij het maken van keuzes: NEE leren zeggen tegen dat wat je eigenlijk niet wilt en JA zeggen tegen je behoeften, doelen en dromen. Je coach is je spiegel voor je huidige functioneren, een klankbord voor je creatieve ideeën en een sparringpartner voor nieuwe manieren van aanpakken.

Mijn personal life coaching bestaat uit gesprekken en oefeningen die samen een doelgericht en creatief proces vormen. Het doel is het beter begrijpen van je eigen persoonlijkheid binnen je maatschappelijke context. In ons eerste gesprek bespreken jouw doelstellingen die je met mijn coaching wil bereiken. Samen met de drie vragen vormen deze de basis van onze gesprekken waarbij ik je begeleid en ondersteun.
Tijdens de life coaching sessies kijken we niet naar het verleden, werken we niet met labels, maar staan we stil bij het nu.Wat is de situatie nu, welke gevoelens maakt dit bij je los en hoe kan je daarmee omgaan.

Wat zal life coaching u opleveren?

Zoals logisch is, verwacht iedereen iets anders van coaching en verschillen de resultaten van iedereen, maar over het algemeen kan er gesteld worden dat er een aantal voordelen zijn die overkoepelend zijn. Hieronder een kort overzicht van mogelijke voordelen.

  • Een gevoel iets groots bereikt te hebben
  • Een positief vooruitzicht in het leven
  • Meer zelfvertrouwen
  • Een goed begrip van jezelf en je gevoelens
  • Waardering voor het veranderproces
  • Een goed begrip van verschillende communicatiestijlen
  • Een positief vooruitzicht in relaties en andere mensen
  • Mogelijkheid om tijd te spenderen aan zelfontplooiing
  • Meer begrip en acceptatie van jezelf en anderen
  • Zelf motivatie